جستجو

راهنماي سريع براي انتخاب چيلر مناسب

پنجشنبه, 05 اُكتبر 2017

 

راهنماي سريع براي انتخاب چيلر مناسب :

 

گام اول : بار گرمايي را مشخص كنيد

بسيار با اهميت است كه بار گرمايي كاربردي ما درست انتخاب شود تا چيلري با ظرفيت كافي براي پروژه مان انتخاب نماييم. راه هاي متعددي براي محاسبه بار گرمايي(با واحد BTU) وجود دارد اما درك پروسه و منطق اين محاسبات براي تعيين بار گرمايي درست بسيار اساسي است.

گام دوم : تعيين نوع خنك كننده ، درجه حرارت و نرخ جريان

زماني كه بار گرمايي مشخص شد، قدم بعدي تعيين نوع خنك كننده ، درجه حرارت هدف گزاري شده و نرخ جرياني است كه چيلر مي بايست براي نيل به اين هدف دمايي تامين نمايد. اين مرحله بر اساس متد انتقال حرارت از پروسه به خنك كننده و نوع مبرد انتخابي تعيين مي گردد. به عنوان مثال آب داراي مشخصات فني منتفاوتي نسبت به روغن به عنوان مايع مبرد دارد.

گام سوم : شناسايي محيط نصب و راه اندازي

چيلر انتخاب شده در چه محيطي نصب خواهد شد؟ محيط داخل ساختمان به عنوان مثال مي تواند درجه حرارت و ميزان آلودگي بالايي را به خود ببيند؛ در حالي كه محيط خارج ساختمان مي تواند دماهاي بالا و پايين را تجربه نمايد. اين موضوع بر روي سايز چيلر اثر گذاشته و طراحي دستگاه را نيازمند لوازم جانبي اي مانند فيلتر هوا و غيره مي نمايد.

گام چهارم : استفاده از منحني هاي عملكرد چيلرها

اكنون زمان آن رسیده كه نمودار عملكرد چيلر كه در كتابچه فني چيلرهاي برندهاي مختلف موجود است، استفاده نماييم. از روي اين نمودار مي بايست مدلي را تعيين نماييم كه حداقل ظرفيت برودتي مورد نياز ما مبتني بر درجه حرارت آب تبريد شده و نيز حداكثر دماي هواي مورد انتظار را كاملا پوشش دهد. تمركز اصلي در اين محسبات مي بايست روي حاشيه امن كاربردي تبرد با توجه به حداكثر سايز قابل انتخاب چيلر صورت پذيرد تا ارزش بهينه در اين فرايند حاصل گردد.

گام پنجم : كنترل نمودارهاي كاربردي پمپ

كنترل نمودارهاي عملكردي پمپ موجود در مدار ما را مطمئن مي سازد كه سيستم مي تواند فشار كافي براي تامين نرخ جريان لازم جهت پوشش دهي به كاربرد مورد نظر را اقناع نمايد. برخي سيستم هاي آب خنك مسيرهاي جريان تبريد كوتاه تر و يا فواصل طولاني تري دارند كه مي تواند افت فشار بيشتري را نسبت به ظرفيت پمپ ها داشته باشند.

گام ششم : انتخاب نهايي

نهايتا دقت كنيد كه نيازهاي باقيمانده سيستم مانند مشخصات برقي، گزينه هاي كنترلي، نمايندگان پشتيباني كمپاني، رنگ و غيره را نيز بررسي نماييد. انتخاب يك چيلر استاندارد و مناسب ، قابليت اعتماد و سهولت كاربرد و پشتيباني مطلوب را به ارمغان خواهد آورد.

منبع :

http://blog.pfannenbergusa.com/the-6-steps-guide-to-choose-the-best-chiller-for-your-application

ارسال نظر