جستجو
RSS

اخبار

راهنماي سريع براي انتخاب چيلر مناسب گام اول : بار گرمايي را مشخص كنيد گام دوم : تعيين نوع خنك كننده ، درجه حرارت و نرخ جريان گام سوم : شناسايي محيط نصب و راه اندازي گام چهارم : استفاده از منحني هاي عملكرد چيلرها گام پنجم : كنترل نمودارهاي كاربردي پمپ گام ششم : انتخاب نهايي
درباره اطلس کالا -دوشنبه, 22 مه 2017
اطلس كالا سامانه استعلام رايگان تجهيزات ساختماني است. در اين وب سايت خريداران استعلام قيمت كالاي مورد نظر را در جداول دسته بندي شده درج كرده و فروشندگان به صورت بلاواسطه به استعلام ها پاسخ مي دهند. تمامي اطلاعات تماس طرفين از همان ابتدا به صورت شفاف قابل رويت بوده و در نهايت خريداران به بهينه ترين انتخاب دست يافته و فروشندگان نيز با اتخاذ رويكردي رقابتي حجم فروش خود را چند برابر مي نمايند. تمامي اين امكانات به صورت رايگان در اختيار تمامي اعضا قرار خواهد گرفت.